Pottenbakken


Pottenbakken is het uit aarde/klei vervaardigen van voorwerpen en deze bakken. Dit kunnen gebruiksgoed zijn zoals potten, bekers, kommen, schalen, maar ook decoratieve voorwerpen.

Klei is een minerale stof welke voornamelijk uit gehydrateerd aluminiumsilikaat is samengesteld. Het is plasties en kneedbaar in vochtige toestand. Het wordt hard als het droog is. Het versteend als het aan een hoge temperatuur wordt blootgesteld. Droge klei kan trouwens teruggebracht worden tot natte en terug kneedbare klei door er water aan toe te voegen.

Er bestaan heel veel soorten klei. In de pottenbakkerij wordt in principe gebruikgemaakt van aardewerk- steengoed- en porseleinklei. Het einddoel en grootte van het werk is bepalend voor welke klei men gebruikt, maar ook de kleur of de textuur die het voorwerp volgens zijn maker moet krijgen.

 

pottenbakken2007

 

De verschillende bewerkingstechnieken:

Boetseren
Bij het boetseren wordt met de handen een vorm gegeven aan de klei.

Lappen en plakken
De klei wordt platgerold door middel van een deegrol. Zo ontstaan er plakken of lappen klei. Deze lappen worden aan elkaar vastgemaakt. Hiervoor moet de pottenbakker kleine sneetjes in de klei maken op de kanten die aan elkaar 'geplakt' zullen worden. Op deze sneetjes moet er wat kleislib worden aangebracht.

Rollen of slierten
Met de handen wordt de klei gerold totdat er kleine cilindervormige slierten ontstaan. Deze slierten worden op elkaar geplaatst met doel een pot te verkrijgen.

Draaien
Deze techniek is de moeilijkste van allemaal. Het heeft wel als voordeel dat het heel nauwkeurig kan zijn. Bij het draaien wordt gebruikgemaakt van een pottenbakkersschijf. Er wordt eerst een bolletje klei in het midden van de schijf geplaatst en daarna kan het draaien beginnen.

Gieten in hulpvormen
Bij deze techniek wordt kleislib gegoten in een hulpvorm uit gips gemaakt. Dit laat men eventjes drogen en dan kan men het uit de hulpvorm halen.